Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ασφαλή διέλευση στα παιδιά που διαφεύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, βοήθεια στους εκτοπισμένους στο εσωτερικό ή όσους δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τις περιοχές υπό πολιορκία.

Με 509 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 47 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που υπενθυμίζει διάφορα μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία των παιδιών και των νέων που διαφεύγουν από τη βία και διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στις κοινότητες των χωρών υποδοχής.

"Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να προστατεύεται από τη βία, την εκμετάλλευση και την κακοποίηση", λένε οι ευρωβουλευτές, καλώντας τις χώρες της ΕΕ να προστατεύσουν τα παιδιά από τον κίνδυνο της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης υιοθεσίας και άλλων μορφών κακοποίησης.

Συνιστούν να είναι παρόντες στα σύνορα υπεύθυνοι προστασίας παιδιών, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν γρήγορα και με ακρίβεια τα ευάλωτα παιδιά, να καταγράφουν την ταυτότητα και την εθνικότητά τους, καθώς και τις ειδικές ανάγκες τους. Υπηρεσίες, όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, στήριξη της μητρικής υγείας, προστασία από την έμφυλη βία, εντοπισμός της οικογένειας και στήριξη της οικογενειακής επανένωσης θα πρέπει να προσφέρονται στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων προστασίας των παιδιών, καθώς και πλήρης πρόσβασης σε όλες τις βασικές υπηρεσίες και κατάλληλη φροντίδα.

Για τα ασυνόδευτα παιδιά και τα παιδιά που έχουν αποχωριστεί από την οικογένειά τους, καθώς και για τα παιδιά που βρίσκονται σε ιδρυματική φροντίδα θα πρέπει να διορίζεται κηδεμόνας. Το ψήφισμα αναφέρει ότι οι υπηρεσίες προστασίας των παιδιών στη χώρα υποδοχής θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς την καλή διαβίωσή τους και να είναι γνωστός ο τόπος διαμονής τους μετά την άφιξή τους στην ΕΕ.

Οι χώρες υποδοχής θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας επί ίσοις όροις με τα παιδιά των χωρών αυτών, επιμένουν οι ευρωβουλευτές. Υποστηρίζουν επίσης τη θέσπιση μηχανισμών μετεγκατάστασης που να δίνουν προτεραιότητα στην οικογενειακή επανένωση και τη μετεγκατάσταση ευάλωτων παιδιών, όπως για παράδειγμα ο μηχανισμός αλληλεγγύης για τις ενδοενωσιακές ιατρικές μεταφορές παιδιών και νέων που χρήζουν άμεσης ζωτικής θεραπείας και αγωγής.

Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των προσφύγων και την προστασία τους από τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να διατίθενται πρόσθετοι πόροι, προσθέτει το κείμενο.