Ολοκληρώνεται ένα έργο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) της Επιτροπής, το οποίο στήριξε τις προσπάθειες 17 κράτη μελών να απεξαρτηθούν σταδιακά από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, όπως ορίζεται στο σχέδιο REPowerEU.
 

Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 με ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της αντίδρασης της Επιτροπής στην ενεργειακή κρίση, την οποία προκάλεσε η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Η Επιτροπή, από κοινού με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ), παρείχε στα συμμετέχοντα κράτη συμβουλές και ανάπτυξη ικανοτήτων για την ταυτοποίηση και την υλοποίηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου και σε καινοτόμες λύσεις για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας σύμφωνα με τους στόχους του REPowerEU.
 

Τα 17 κράτη μέλη που συμμετείχαν είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κροατία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Φινλανδία. Ειδικότερα, το έργο βοήθησε τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για τον χειμώνα και για το μέλλον, στηρίζοντας παράλληλα την πορεία τους προς την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου.  

 

Το TSI είναι το κύριο μέσο της Επιτροπής για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ, κατόπιν αιτήματος των εθνικών αρχών. Εντάσσεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και στο σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη. Βασίζεται στις επιτυχίες του προηγούμενου προγράμματος, του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο του οποίου έχουν υλοποιηθεί πάνω από 1.400 έργα τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα κράτη μέλη από το 2017.