Το 2020, κάθε άτομο που ζει στην ΕΕ χρησιμοποίησε, κατά μέσο όρο, 87 ελαφριές πλαστικές σακούλες μεταφοράς (-6 σακούλες ανά άτομο σε σύγκριση με το 2019). Συνολικά, αυτό ανήλθε σε 39,0 δισεκατομμύρια ελαφριές πλαστικές σακούλες μεταφοράς (-0,4 δισεκατομμύρια σακούλες σε σύγκριση με το 2019).

Αν και η κατανάλωση ελαφρών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (LPCB) μειώθηκε συνολικά από την αρχή της σειράς δεδομένων (2018), η κατανάλωση πολύ ελαφρών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (VLPCB) που έχουν πάχος μικρότερο από 15 μικρόμετρα στην πραγματικότητα αυξήθηκε (14,0 δισ. το 2018· 14,3 δις το 2019· 14,7 δις το 2020).

Ωστόσο, η κατανάλωση LPCB με πάχος από 15 σε λιγότερο από 50 micron μειώθηκε αισθητά μεταξύ του 2018 (22,0 δις) και  του 2019 (19,8 δισεκατομμύρια), στη συνέχεια παρέμεινε λίγο πολύ σταθερή το 2020 (19,9 δις).

Η αύξηση της κατανάλωσης VLPCB μπορεί να είναι αποτέλεσμα υποκατάστασης που προκύπτει από την οδηγία για τις πλαστικές σακούλες, η οποία στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης LPCB σε όχι μεγαλύτερη από 40 σακούλες ανά άτομο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, αυτός ο στόχος δεν περιλαμβάνει τα VLPCB.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, οι χώρες που ανέφεραν την υψηλότερη κατανάλωση LPCB ανά άτομο το 2020 ήταν η Λιθουανία (294 σακούλες ανά άτομο), η Τσεχία (251) και η Λετονία (229), με την πλειονότητα της κατανάλωσης να σχετίζεται με VLPCB.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι χώρες που ανέφεραν τη χαμηλότερη κατανάλωση ήταν το Βέλγιο (10 σακούλες ανά άτομο), η Πορτογαλία (17) και η Πολωνία (20). Στο Βέλγιο, κατά μέσο όρο, καταναλώθηκαν μόνο 3 VLPCB ανά άτομο το 2020.

Πηγή: Eurostat