Η Επιτροπή ενέκρινε την 6η έκθεση υλοποίησης της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για τη διαβίβαση και την επεξεργασία χρηματοοικονομικών δεδομένων στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP). Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ του 2019 και του 2021, χάρη στο πρόγραμμα παρακολούθησης διευκολύνθηκε η συγκέντρωση πάνω από 58.000 στοιχείων για έρευνες που είχαν καθοριστική συμβολή στην προώθηση των ερευνών από τα κράτη μέλη, ορισμένες από τις οποίες αφορούσαν τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος της ΕΕ.
 

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα TFTP της ΕΕ και των ΗΠΑ συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλειά μας και στηρίζει τα κράτη μέλη για την ανίχνευση και τον εντοπισμό των τρομοκρατών και των δικτύων τους.
 

Η συμφωνία παρέχει ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων των πολιτών της ΕΕ. Προβλέπει την τακτική αναθεώρηση των διατάξεων περί διασφαλίσεων, ελέγχων και αμοιβαιότητας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Η επόμενη αναθεώρηση της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για το 2024.