Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους συναντήθηκε με τους διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Stop Finning - Stop the Trade» («Σταματήστε την πρακτική αφαίρεσης πτερυγίων — Σταματήστε το εμπόριο»), η οποία συγκέντρωσε και υπέβαλε στην Επιτροπή πάνω από 1,1 εκατ. υπογραφές στήριξης. Πρόκειται για την όγδοη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μέχρι σήμερα. Όπως έκανε και με τις άλλες επιτυχημένες πρωτοβουλίες, η Επιτροπή προσκάλεσε τους διοργανωτές στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσουν λεπτομερέστερα τις ιδέες τους.

Η πρωτοβουλία «Stop Finning — Stop the Trade» καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομικά μέτρα για τον τερματισμό του εμπορίου πτερυγίων καρχαρία στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, της εξαγωγής και της διαμετακόμισης πτερυγίων, εκτός αν βρίσκονται σε φυσική συνοχή με το σώμα του ζώου.

Προσεχώς, οι διοργανωτές θα παρουσιάσουν την πρωτοβουλία και θα την συζητήσουν σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή έχει χρονικό περιθώριο έως τις 11 Ιουλίου 2023 για να αντιδράσει βάσει εμπεριστατωμένης αξιολόγησης στην πρωτοβουλία και να αναφέρει τα μέτρα που προτίθεται να λάβει.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι διαθέσιμες εδώ