Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με το Safety Gate, το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα. Η έκθεση εξετάζει τις προειδοποιήσεις που κοινοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022, καθώς και το πώς ανταποκρίθηκαν σ’ αυτές οι εθνικές αρχές. Οι κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με χημικές ουσίες ήταν το συνηθέστερο είδος κινδύνων που κοινοποιήθηκαν, ενώ εντοπίστηκαν και σε ευρύτερο φάσμα προϊόντων. Για δεύτερο συνεχόμενο έτος, τα παιχνίδια και τα αυτοκίνητα βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των κατηγοριών προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις.
 

Κύρια πορίσματα της έκθεσης

Το 2022, αρχές από τις 30 συμμετέχουσες χώρες του δικτύου Safety Gate (κράτη μέλη της ΕΕ, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) ανταποκρίθηκαν σε 2.117 προειδοποιήσεις με 3.932 επακόλουθες ενέργειες. Σε κάθε κράτος μέλος, οι αρχές εποπτείας της αγοράς παρακολουθούσαν τακτικά τις προειδοποιήσεις και παρείχαν πρόσθετες πληροφορίες. Το 84% των επακόλουθων ενεργειών περιλάμβανε πρόσθετα εθνικά μέτρα. Για παράδειγμα, οι αυστριακές αρχές εποπτείας της αγοράς εντόπισαν ένα παιχνίδι που περιείχε τμήματα που μπορούν να αποσπαστούν εύκολα, τα οποία συνιστούσαν κίνδυνο πνιγμού για τα παιδιά. Μετά την κοινοποίηση από τις αυστριακές αρχές της προειδοποίησης στο δίκτυο Safety Gate, οι σλοβενικές αρχές εντόπισαν το παιχνίδι στην αγορά της Σλοβενίας, με αποτέλεσμα να μπορέσουν οι έμποροι λιανικής να ανακαλέσουν άμεσα το προϊόν.
 

Το 2022, οι κίνδυνοι που κοινοποιήθηκαν περισσότερο ήταν αυτοί που σχετίζονται με χημικές ουσίες, τραυματισμούς και πνιγμό. Στην κορυφή του καταλόγου των κατηγοριών προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις βρέθηκαν τα παιχνίδια, ακολουθούμενα από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα καλλυντικά, τα ενδύματα και τις ηλεκτρικές συσκευές. Πέρυσι, τα καλλυντικά προϊόντα είχαν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό προειδοποιήσεων σχετικά με την παρουσία πρόσφατα απαγορευμένων χημικών ουσιών σε αρώματα και κρέμες.  
 

Ωστόσο, η απότομη αύξηση των προειδοποιήσεων για χημικούς κινδύνους δεν οφειλόταν μόνο στα καλλυντικά, καθώς οι χημικοί κίνδυνοι εντοπίστηκαν σε ευρύτερο φάσμα προϊόντων. Ορισμένα παιχνίδια, για παράδειγμα, είχαν υπερβολική συγκέντρωση φθαλικών ενώσεων, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για το αναπαραγωγικό σύστημα.
 

Επόμενα βήματα

Στις 30 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για έναν νέο κανονισμό σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, ο οποίος θα αντικαταστήσει την ισχύουσα οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Ο κανονισμός θα εκσυγχρονίσει το γενικό πλαίσιο όσον αφορά την ασφάλεια των μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων, εξακολουθώντας να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για τους καταναλωτές και διασφαλίζοντας την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας που θέτουν οι νέες τεχνολογίες και η αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων.

Ο κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων θα διασφαλίσει ότι, τόσο διαδικτυακά όσο και σε φυσικά καταστήματα, θα πωλούνται μόνο ασφαλή προϊόντα εντός και εκτός της ΕΕ. Θα βελτιώσει σημαντικά την εφαρμογή των κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων και θα εξορθολογήσει την εποπτεία της αγοράς και την ανάκληση επικίνδυνων μη εδώδιμων προϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με το Safety Gate, το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα. Η έκθεση εξετάζει τις προειδοποιήσεις που κοινοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022, καθώς και το πώς ανταποκρίθηκαν σ’ αυτές οι εθνικές αρχές. Οι κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με χημικές ουσίες ήταν το συνηθέστερο είδος κινδύνων που κοινοποιήθηκαν, ενώ εντοπίστηκαν και σε ευρύτερο φάσμα προϊόντων. Για δεύτερο συνεχόμενο έτος, τα παιχνίδια και τα αυτοκίνητα βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των κατηγοριών προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις.
 

Κύρια πορίσματα της έκθεσης

Το 2022, αρχές από τις 30 συμμετέχουσες χώρες του δικτύου Safety Gate (κράτη μέλη της ΕΕ, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) ανταποκρίθηκαν σε 2.117 προειδοποιήσεις με 3.932 επακόλουθες ενέργειες. Σε κάθε κράτος μέλος, οι αρχές εποπτείας της αγοράς παρακολουθούσαν τακτικά τις προειδοποιήσεις και παρείχαν πρόσθετες πληροφορίες. Το 84% των επακόλουθων ενεργειών περιλάμβανε πρόσθετα εθνικά μέτρα. Για παράδειγμα, οι αυστριακές αρχές εποπτείας της αγοράς εντόπισαν ένα παιχνίδι που περιείχε τμήματα που μπορούν να αποσπαστούν εύκολα, τα οποία συνιστούσαν κίνδυνο πνιγμού για τα παιδιά. Μετά την κοινοποίηση από τις αυστριακές αρχές της προειδοποίησης στο δίκτυο Safety Gate, οι σλοβενικές αρχές εντόπισαν το παιχνίδι στην αγορά της Σλοβενίας, με αποτέλεσμα να μπορέσουν οι έμποροι λιανικής να ανακαλέσουν άμεσα το προϊόν.
 

Το 2022, οι κίνδυνοι που κοινοποιήθηκαν περισσότερο ήταν αυτοί που σχετίζονται με χημικές ουσίες, τραυματισμούς και πνιγμό. Στην κορυφή του καταλόγου των κατηγοριών προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις βρέθηκαν τα παιχνίδια, ακολουθούμενα από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα καλλυντικά, τα ενδύματα και τις ηλεκτρικές συσκευές. Πέρυσι, τα καλλυντικά προϊόντα είχαν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό προειδοποιήσεων σχετικά με την παρουσία πρόσφατα απαγορευμένων χημικών ουσιών σε αρώματα και κρέμες.  
 

Ωστόσο, η απότομη αύξηση των προειδοποιήσεων για χημικούς κινδύνους δεν οφειλόταν μόνο στα καλλυντικά, καθώς οι χημικοί κίνδυνοι εντοπίστηκαν σε ευρύτερο φάσμα προϊόντων. Ορισμένα παιχνίδια, για παράδειγμα, είχαν υπερβολική συγκέντρωση φθαλικών ενώσεων, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για το αναπαραγωγικό σύστημα.
 

Επόμενα βήματα

Στις 30 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για έναν νέο κανονισμό σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, ο οποίος θα αντικαταστήσει την ισχύουσα οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντωνEN•••. Ο κανονισμός θα εκσυγχρονίσει το γενικό πλαίσιο όσον αφορά την ασφάλεια των μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων, εξακολουθώντας να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για τους καταναλωτές και διασφαλίζοντας την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας που θέτουν οι νέες τεχνολογίες και η αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων.

Ο κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων θα διασφαλίσει ότι, τόσο διαδικτυακά όσο και σε φυσικά καταστήματα, θα πωλούνται μόνο ασφαλή προϊόντα εντός και εκτός της ΕΕ. Θα βελτιώσει σημαντικά την εφαρμογή των κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων και θα εξορθολογήσει την εποπτεία της αγοράς και την ανάκληση επικίνδυνων μη εδώδιμων προϊόντων.