Έχετε κάνει ποτέ εθελοντισμό στο πλαίσιο της ΟΚΕ και θέλετε να έχετε μεγαλύτερο αντίκτυπο; Παρακολουθήστε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα (27-31 Μαΐου) για πρώην εθελοντές του ESC (GEN Z) όπως εσείς! Δικτυώστε, συζητήστε, μοιραστείτε και κάντε τη διαφορά!

Αυτή η δημιουργική εκδήλωση, που απευθύνεται σε νέους με εμπειρία στον εθελοντισμό, θα συμβάλει στην κοινή εξέταση του μέλλοντος του εθελοντισμού. Έμφαση δίνεται στη διερεύνηση των αναγκών των νέων — GEN Z και της επόμενης γενιάς ευρωπαίων εθελοντών. 

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης θα συζητηθούν οι νέες τάσεις στον εθελοντισμό, θα ελεγχθούν οι ανάγκες των νέων και μαζί θα αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορεί να εξυπηρετήσει τους νέους του σήμερα και του αύριο.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε περίπου 30 νέους με διαφορετικό υπόβαθρο, πρώην εθελοντές ESC/EVS, οι οποίοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως πρεσβευτές, πολλαπλασιαστές, μέλη του δικτύου EuroPeers και να είναι πρόθυμοι να μοιραστούν την άποψή τους σχετικά με την τρέχουσα μορφή του προγράμματος.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κατάρτιση και υποβάλετε αίτηση έως τις 8 Απριλίου 2024.