Η Επιτροπή γιορτάζει την 15η επέτειο του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες (EΥE), μιας μοναδικής πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να διαμορφώσει το μέλλον της επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη. Η επέτειος αναδεικνύει την επιτυχία του ΕΥΕ για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, τον εμπλουτισμό των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την τόνωση της καινοτομίας.

Όπως το Erasmus+ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, το πρόγραμμα EΥΕ προσφέρει στους νέους και υποψήφιους επιχειρηματίες μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν διεθνείς επαφές και να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε πράξη. Συμβάλλει στην υπέρβαση των πρώτων εμποδίων για τη σύσταση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης, διευκολύνοντας παράλληλα τη διεθνή ανάπτυξη και τη δημιουργία επιχειρηματικών εταιρικών σχέσεων. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες αποκτούν πολύτιμη κατάρτιση στην πράξη και αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες μέσω αμοιβαία επωφελών συνεργασιών, διάρκειας ενός έως έξι μηνών, με έμπειρους επιχειρηματίες υποδοχής στο εξωτερικό. Η ΕΕ προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα του προγράμματος.

Οι έμπειροι επιχειρηματίες υποδοχής επωφελούνται από νέες ευκαιρίες και δεξιότητες που προσφέρουν οι φιλόδοξοι νέοι επιχειρηματίες. Οι συνεργασίες αυτές ανοίγουν τον δρόμο για τη διερεύνηση καινοτόμων ιδεών που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, καθιστώντας δυνατή τη διεθνοποίηση, την πρόσβαση σε νέες αγορές και τη δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων και ενισχύοντας έτσι το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει σχεδόν 12.000 εμπορικές ανταλλαγές σε πάνω από 45 χώρες. Το 2023 άγγιξε ιστορικό υψηλό με πάνω από 5.000 αιτήσεις, γεγονός που μαρτυρά την αξιοσημείωτη επιτυχία του προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει πετύχει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης: Το 98% των νέων επιχειρηματιών το συνιστούν και το 92% των συμμετεχόντων διατηρούν επαφές μετά την ανταλλαγή τους. Επιπλέον, το 20% των επιχειρηματιών υποδοχής σχεδιάζουν να δημιουργήσουν κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες με νέους επιχειρηματίες.

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ενισχύσει το πρόγραμμα EYE μελλοντικά, ώστε να συνεχίσει να στηρίζει τους αναδυόμενους επιχειρηματίες και να συμβάλλει σε ένα ανθεκτικό και καινοτόμο ευρωπαϊκό οικονομικό οικοσύστημα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης ή συμμετοχής, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες.