Η Επιτροπή διοργανώνει το 8ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας στις 4-5 Ιουνίου στις Βρυξέλλες με θέμα «Διαμορφώνοντας μια ανθεκτική σε καταστροφές Ένωση: προετοιμάζοντας το έδαφος για το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας». Στην εκδήλωση συμμετέχουν εμπειρογνώμονες πολιτικής προστασίας απ’ όλη την Ευρώπη, οι οποίοι θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της τελευταίας αξιολόγησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Σύμφωνα με αυτή την αξιολόγηση, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Μαΐου 2024, θα χρειαστεί μια πιο συντονισμένη αντίδραση μεταξύ των διαφόρων τομέων και επιπέδων διακυβέρνησης ενόψει του αυξανόμενου αριθμού και της σοβαρότητας των πολύπλοκων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 

Η αξιολόγηση, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στο Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας από τον Επίτροπο Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, αποκάλυψε ότι το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ —το Κέντρο Κρίσεων— είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας για τον συντονισμό της διαχείρισης των καταστροφών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη και συμπλήρωση των προσπαθειών πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης των κρατών μελών.
 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις θεματικές αξιολογήσεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ