Χρηματοδότηση ύψους 395 εκατ. ευρώ θα δοθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) σε 37 ερευνητικές ομάδες για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα πλέον δυσεπίλυτα ερευνητικά προβλήματα του κόσμου, σε διάφορα επιστημονικά πεδία. Η χρηματοδότηση θα βοηθήσει κορυφαίους ερευνητές και ερευνήτριες να συμβάλουν από κοινού με την εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους τους στη διεύρυνση των γνώσεών μας.

Οι ομάδες που θα λάβουν υποτροφίες «Synergy» στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» θα μελετήσουν, μεταξύ άλλων, τρόπους μετριασμού του κινδύνου των απρόβλεπτων ηφαιστειακών καταστροφών, το κατά πόσον οι νυχτερίδες κατέχουν το μυστικό της υγείας και της μακροζωίας, καθώς και το πώς οι τρόποι απορρόφησης νερού από τα φυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να αναπτύξουν καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή. 

Η κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Ορισμένα επιστημονικά προβλήματα παραείναι περίπλοκα για να τα αντιμετωπίσουν ερευνητές που εργάζονται μόνοι τους. Προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή ή η γήρανση άπτονται διάφορων ερευνητικών πεδίων και η μελέτη τους απαιτεί τη σύμπραξη διάφορων μεθόδων, δεξιοτήτων και πόρων. Γι’ αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χορήγησε σήμερα 37 υποτροφίες “Synergy” που θα επιτρέψουν σε μικρές ερευνητικές ομάδες υψηλού επιπέδου που εργάζονται σε διάφορα επιστημονικά πεδία να επιλύσουν δύσκολα προβλήματα. Τους εύχομαι καλή επιτυχία στη σπουδαία αυτή προσπάθεια

Στο πλαίσιο της προκήρυξης υποβλήθηκαν συνολικά 395 προτάσεις. Στα έργα που επελέγησαν θα συμμετάσχουν 135 ερευνητές και ερευνήτριες από 19 χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΣΕ.