Μετά από σημαντικές αυξήσεις το 2022, οι τιμές των τροφίμων στην ΕΕ συνέχισαν να αυξάνονται και το 2023. Τα στοιχεία για το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους δείχνουν ότι οι τιμές ορισμένων ειδών σημείωσαν βραδύτερη αύξηση. Τον Σεπτέμβριο του 2023, οι τιμές των αυγών, του βουτύρου και της πατάτας στην ΕΕ είναι υψηλότερες από τον Ιανουάριο του 2021 και του 2022, αλλά δεν είναι τόσο υψηλές όσο κάποιους μήνες πριν, ενώ οι τιμές του ελαιολάδου αυξάνονται συνεχώς.

 

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η τιμή του ελαιολάδου ήταν 75% υψηλότερη από τον Ιανουάριο του 2021. Τον Ιανουάριο του 2022, οι τιμές ήταν ήδη 11% υψηλότερες από τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους και μεταξύ Σεπτεμβρίου 2022 και Σεπτεμβρίου 2023, οι τιμές κατέγραψαν απότομη αύξηση .

 

Οι τιμές της πατάτας ήταν επίσης σε εντυπωσιακή άνοδο. Από τον Ιανουάριο του 2021, οι τιμές για τις πατάτες αυξήθηκαν κατά 53% τον Σεπτέμβριο του 2023, μετά από κορύφωση τον Ιούνιο του 2023 (+60%).

 

Όσον αφορά τις τιμές των αυγών, τον Σεπτέμβριο του 2023, ήταν 37% υψηλότερες από τον Ιανουάριο του 2021. Οι τιμές των αυγών σταθεροποιήθηκαν τα 2 πρώτα τρίμηνα του 2023 και παρουσίασαν κάποια μείωση τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

 

Οι τιμές του βουτύρου εξελίχθηκαν με παρόμοιο τρόπο. Οι τιμές του βουτύρου κορυφώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022 (+44% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021) και στη συνέχεια άρχισαν σιγά σιγά να μειώνονται. Τον Σεπτέμβριο, το βούτυρο ήταν 27% πιο ακριβό από τον Ιανουάριο του 2021.

 

Πηγή Eurostat  https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20231102-1