Προτεινόμενες έδρες ανά χώρα για τις εκλογές του 2024 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τον Σεπτέμβριο του 2023, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αυξήσει τον αριθμό των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά 15 σε 720 για τη νομοθετική περίοδο 2024-2029

Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βασίστηκε σε έκθεση του Κοινοβουλίου που συνιστά την προσθήκη 11 εδρών.

Έδρες ανά χώρα για τις εκλογές του 2024 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

 

Πώς αποφασίζεται ο αριθμός των ευρωβουλευτών ανά χώρα;

Η νομοθεσία της ΕΕ επιτρέπει το πολύ 750 ευρωβουλευτές, συν τον Πρόεδρο και ο αριθμός των εδρών ανά χώρα αποφασίζεται πριν από τις Εθρωπαϊκές εκλογές.

Η κατανομή των εδρών λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού των κρατών μελών καθώς και την ανάγκη για ένα ελάχιστο επίπεδο εκπροσώπησης για τους ευρωπαίους πολίτες από μικρότερες χώρες. Αυτή η αρχή της «φθίνουσας αναλογικότητας», η οποία κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι ενώ οι μικρότερες χώρες έχουν λιγότερους βουλευτές από τις μεγαλύτερες χώρες, οι ευρωβουλευτές από μεγαλύτερες χώρες αντιπροσωπεύουν περισσότερους ανθρώπους από τους ομολόγους τους από μικρότερες χώρες.

Ο ελάχιστος αριθμός θέσεων ανά χώρα είναι έξι και ο μέγιστος είναι 96.