Παρακολουθείστε  από το You Tube την ενδιαφέρουσα ομιλία από τον καθηγητή Παναγιώτη Παναγιωτίδη με θέμα την Κοινή Θαλάσσια Πολιτική https://www.youtube.com/watch?v=0hYf4wTvC3E

Η Κοινή Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική (ΚΕΘΠ) είναι μια πολιτική της ΕΕ που αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων σε τομείς όπως η αλιεία, οι θαλάσσιες μεταφορές, ο παράκτιος τουρισμός και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στόχος της είναι να διασφαλίσει την αποτελεσματική και δίκαιη χρήση των θαλάσσιων πόρων και να προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές της ΕΕ. Στόχος είναι η ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Και λίγα λόγια για τον ομιλητή: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1953, σπουδές στο ΑΠΘ, πτυχίο Φυσιογνωστικού Τμήματος (1975). Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ωκεανογραφία, στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille II (DEA, 1997); διδακτορική διατριβή στη θαλάσσια βιολογία (1980). Στρατιωτική θητεία στο Ωκεανογραφικό Τμήμα της Υδρογραφικής

Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (1981-1982). Ερευνητής στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών από το 1983 έως το 2020, οπότε αφυπηρέτησε.

Ερευνητικοί τομείς: Βιολογία και οικολογία θαλάσσιων Αγγειόσπερμων Φυτών και μακρο-φυκών, ευτροφισμός, διαχείριση παράκτιων οικοσυστημάτων, εφαρμογή των Οδηγιών 1992/43, 2000/60 και 2008/56 στην Μεσόγειο.

ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας Europe Direct Κρήτης