Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «Η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στο περιβάλλον» που δημοσιεύτηκε σήμερα, οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να εκφράζουν μεγάλη ανησυχία για το περιβάλλον, το οποίο θεωρούν ένα ζήτημα που τους επηρεάζει προσωπικά.
 

Πάνω από τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή και την υγεία τους. Πάνω από τέσσερις στους πέντε πολίτες που απάντησαν αναγνωρίζουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ είναι αναγκαία για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα τους. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σχεδόν πανομοιότυπα με εκείνα της τελευταίας έρευνας που διεξήχθη το 2019, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο σημαντική συνεχίζει να είναι για τους πολίτες η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ. Οι πολίτες ανησυχούν επίσης για το κόστος της ρύπανσης.
 

Η έρευνα καταδεικνύει επίσης τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη ρύπανση και τη λειψυδρία, τη στήριξή τους στην κυκλική οικονομία και την αποκατάσταση της φύσης, καθώς και την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τις επιπτώσεις των επιβλαβών χημικών ουσιών

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ.