Την Πέμπτη 16 Μαΐου, συναντηθήκαμε  με το Λύκειο της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής. Μαζί με τους μαθητές ανακαλύψαμε την Ευρώπη, μάθαμε για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα προγράμματα που απευθύνονται στη νεολαία και τους αφορούν, όπως εθελοντισμός, εκπαίδευση, ταξίδια και απασχόληση.

Επίσης συζητήσαμε για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, απαντήσαμε σε ερωτήσεις των μαθητών, μιλήσαμε για τις ευρωπαϊκές εκλογές και διανείμαμε βιβλία και έντυπο υλικό από το EU Bookshop.