Χθες, η Επιτροπή εγκαινίασε την πλατφόρμα αξιοποίησης ταλέντων έναν νέο κόμβο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ο οποίος θα βοηθήσει τις περιφέρειες της ΕΕ να προσελκύσουν και να διατηρήσουν άτομα με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μετριαστεί ο αντίκτυπος των επιπτώσεων της δημογραφικής μετάβασης.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίαςκ. Ντούμπραβκα Σούιτσα δήλωσε σχετικά: «Με την έναρξη λειτουργίας αυτής της πλατφόρμας αξιοποίησης ταλέντων, υλοποιούμε ένα βασικό μέρος του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής. Η εν λόγω πλατφόρμα αξιοποιεί την εδαφική διάσταση της δημογραφίας, η οποία, όπως δηλώσαμε στην εργαλειοθήκη για τη δημογραφία που παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα, απαιτεί την εφαρμογή τοποκεντρικών λύσεων που βασίζονται στην τοπική πραγματικότητα.»

Ανοίγοντας την εναρκτήρια εκδήλωση, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο περιθώριο. Αυτή είναι η βασική μας αρχή και αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής συνοχής! Χάρη στα ταμεία συνοχής, μπορούμε να παράσχουμε στις περιφέρειες τα απαραίτητα εργαλεία για την καταπολέμηση του λεγόμενου «τέλματος ανάπτυξης ταλέντων». Επενδύοντας τα κονδύλια αυτά στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των περιφερειών, μπορούμε να στηρίξουμε τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν και να ζήσουν στις περιοχές καταγωγής τους. Η νέα πλατφόρμα φέρνει τις περιφέρειες ένα βήμα πιο κοντά στην αξιοποίηση και τη διατήρηση των ταλέντων που κατοικούν στις περιοχές τους.»

Στην εναρκτήρια εκδήλωση ανακοινώθηκαν επίσης οι 10 νικήτριες περιφέρειες που επελέγησαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον πυλώνα 1 του μηχανισμού ενίσχυσης ταλέντων  οι οποίες θα λάβουν τεχνική βοήθεια και εμπειρογνωσία για την προσέλκυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση ταλέντων. Τον Δεκέμβριο του 2023, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει πρόσκληση στο πλαίσιο του πυλώνα 2 η οποία θα απευθύνεται σε 36 περιφέρειες που κινδυνεύουν να βρεθούν σε «τέλμα ανάπτυξης ταλέντων». Πρόκειται για περιφέρειες όπου μειώνεται ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας και παραμένει στάσιμος ο αριθμός των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για την οικοδόμηση μιας δίκαιης και ανθεκτικής κοινωνίας που δεν αφήνει καμία περιφέρεια και κανένα άτομο στο περιθώριο, η Επιτροπή δρομολόγησε το 2023 τον μηχανισμό ενίσχυσης ταλέντων. Ο μηχανισμός είναι μια πρωτοβουλία οκτώ πυλώνων για τη στήριξη των περιφερειών όσον αφορά την κατάρτιση, τη διατήρηση και την προσέλκυση ατόμων με τις απαραίτητες δεξιότητες, με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της δημογραφικής μετάβασης. Η νέα πλατφόρμα θα συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων και θα λειτουργήσει ως κόμβος συνεργασίας και επικοινωνίας.