Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε δανειακή σύμβαση ύψους 40 εκατ. ευρώ με την ολλανδική εταιρείααγροτικής τεχνολογίας InOvoγια την περίοδο 2023-2026, με σκοπό την ανάπτυξη της τεχνολογίας «Ella», η οποία μπορεί να αποτρέψει τη σφαγή των νεοσσών μίας ημέρας.

Χάρη στην υποστήριξη της σύμβασης από το πρόγραμμα InvestEU η εταιρεία θα μπορέσει να βελτιώσει αυτό το είδος τεχνολογίας και να παραγάγει περισσότερες μηχανές «Ella».

Η μηχανή της In Ovo μπορεί να προσδιορίσει το φύλο των αυγών σε πρώιμο στάδιο, δίνοντας τη δυνατότητα στα εκκολαπτήρια να εκκολάπτουν μόνο όρνιθες ωοπαραγωγής και  αίροντας την ανάγκη θανάτωσης των αρσενικών νεοσσών αμέσως μετά την εκκόλαψή τους. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο θανατώνονται παγκοσμίως 6,5 δισ. αρσενικοί νεοσσοί στο πλαίσιο της παραγωγής ορνίθων ωοπαραγωγής. Η τεχνολογία αυτή θα συμβάλει στη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και στη μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα της παραγωγής αυγών.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Για μας αποτελεί προτεραιότητα η διασφάλιση  ευρωπαϊκών προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων, μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο. Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, θα αποφύγουμε τη συστηματική θανάτωση εκατομμυρίων αρσενικών νεοσσών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στο έργο μας για τη βελτίωση των προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων στην Ένωσή μας.»

Το πρόγραμμα InvestEU παρέχει στην ΕΕ μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση κινητοποιώντας ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους για τη στήριξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το ταμείο InvestEU υλοποιείται μέσω χρηματοδοτικών εταίρων που θα επενδύσουν σε έργα με την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, κινητοποιώντας έτσι τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ