Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη χθεσινή έγκριση ενισχυμένων κανόνων σχετικά με τη χρήση φθοριούχων αερίων και ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, τα οποία επί του παρόντος αντιπροσωπεύουν πάνω από το 3% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Με την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας χθες, επιτεύχθηκε άλλος ένας στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η χθεσινή έγκριση αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 2030, καθώς και του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Θα εξαλείψει επιπλέον 500 εκατομμύρια τόνους εκπομπών ισοδυνάμου CO2 έως το 2050, ποσότητα που είναι συγκρίσιμη με τις συνδυασμένες ετήσιες εκπομπές της Γαλλίας και του Βελγίου.

Οι νέοι κανόνες θα καταργήσουν τη χρήση υδροφθορανθράκων (HFC), των συνηθέστερων φθοριούχων αερίων, έως το 2050. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα υφιστάμενα επίπεδα ποσοστώσεων έχουν μειωθεί σημαντικά, περιορίζοντας περαιτέρω τις εισαγωγές και την παραγωγή HFC σε ετήσια βάση. Έως το 2030, οι HFC που θα διατίθενται στην αγορά της ΕΕ θα μειωθούν σταδιακά κατά 95% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2015 και θα καταργηθούν σταδιακά έως τα μέσα του αιώνα.

Ο Επίτροπος κ. Βόπκε Χούκστρα, αρμόδιος για τη Δράση για το Κλίμα, δήλωσε σχετικά χθες: «Ο νέος κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου είναι ο πλέον φιλόδοξος στον κόσμο. Θα καταδείξει ότι η χρήση φθοριούχων αερίων με υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη μπορεί να αποφευχθεί σε προϊόντα όπως τα ψυγεία, οι αντλίες θερμότητας, ο εξοπλισμός κλιματισμού και τα αερολύματα, καθιστώντας τα ακόμη πιο φιλικά προς το κλίμα. Ταυτόχρονα, οι κανόνες αυτοί διαμορφώνουν νέες πράσινες αγορές στην ΕΕ για καινοτόμους βιομηχανικούς τομείς. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής που θα οδηγούν γενικά σε εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΕΕ είναι επίσης πρωτοπόρος στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και στη σταδιακή κατάργηση των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Πρόκειται για μια νίκη όσον αφορά τους στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές αεριών και ελπίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρυνθούν και άλλες χώρες να αναλάβουν παρόμοια δράση.»

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ