Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία για να αξιολογήσει κατά πόσον το TikTok ενδέχεται να έχει παραβιάσει τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων, τη διαφάνεια των διαφημίσεων, την πρόσβαση των ερευνητών σε δεδομένα, καθώς και τη διαχείριση των κινδύνων του εθιστικού σχεδιασμού και του επιβλαβούς περιεχομένου.

Με βάση την προκαταρκτική έρευνα που έχει διεξαχθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ άλλων με βάση μια ανάλυση της έκθεσης αξιολόγησης κινδύνου που απέστειλε το TikTok τον Σεπτέμβριο του 2023, καθώς και τις απαντήσεις του TikTok στα επίσημα αιτήματα παροχής πληροφοριών της Επιτροπής (σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο την προστασία των ανηλίκων και την πρόσβαση σε δεδομένα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει επίσημη διαδικασία κατά του TikTok στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ δήλωσε σχετικά: «Η ασφάλεια και η υγεία των διαδικτυακών χρηστών στην Ευρώπη είναι καίριας σημασίας. Το TikTok πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τις υπηρεσίες που προσφέρει και τους κινδύνους που ενέχουν οι εν λόγω υπηρεσίες για τους χρήστες του, τόσο τους νέους όσο και τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει τώρα ενδελεχή έρευνα, χωρίς αυτό να προδικάζει την έκβασή της.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν πρόσθεσε τα εξής: «Η προστασία των ανηλίκων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ως πλατφόρμα που απευθύνεται σε εκατομμύρια παιδιά και εφήβους, το TikTok πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Κινούμε σήμερα αυτή την επίσημη διαδικασία επί παραβάσει για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται αναλογικά μέτρα για την προστασία της σωματικής και συναισθηματικής υγείας των νέων Ευρωπαίων. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των παιδιών μας.»

Η κίνηση επίσημης διαδικασίας εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα επιβολής, όπως προσωρινά μέτρα και αποφάσεις μη συμμόρφωσης. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να αποδεχθεί κάθε δέσμευση που τυχόν θα αναλάβει το TikTok για την αποκατάσταση των ζητημάτων τα οποία αφορά η διαδικασία.

Το TikTok ορίστηκε ως πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα στις 25 Απριλίου 2023, στο πλαίσιο του κανονισμού της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες, μετά τη δήλωσή του TikTok ότι υπάρχουν 135,9 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες των υπηρεσιών του μηνιαίως στην ΕΕ. Τέσσερις μήνες μετά από τον ορισμό του ως VLOP, το TikTok έπρεπε να αρχίσει να συμμορφώνεται με μια σειρά υποχρεώσεων που ορίζονται στον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου