Η Επιτροπή κατέβαλε σήμερα τα ακόλουθα ποσά ως προχρηματοδότηση από τα κονδύλια του REPowerEU στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ): 145,1 εκατ. ευρώ στο Βέλγιο και 585,1 εκατ. ευρώ στην Κροατία σε επιχορηγήσεις και δάνεια· 20,9 εκατ. ευρώ στην Κύπρο, 25,4 εκατ. ευρώ στη Φινλανδία, 158,7 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, 551,2 εκατ. ευρώ στην Ιταλία, 26,9 εκατ. ευρώ στη Λετονία και 288 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία σε επιχορηγήσεις, και 340 εκατ. ευρώ στην Ισπανία σε δάνεια.  

Η προχρηματοδότηση αυτή θα δώσει ώθηση στην εφαρμογή των βασικών επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται σε κάθε κεφάλαιο για το REPowerEU. Αυτό θα επιταχύνει την επίτευξη των στόχων του σχεδίου REPowerEU για εξοικονόμηση ενέργειας, παραγωγή καθαρής ενέργειας και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, με σκοπό να καταστεί η Ευρώπη ανεξάρτητη από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.      

Οι σημερινές εκταμιεύσεις ακολουθούν την έγκριση από το Συμβούλιο των αναθεωρημένων σχεδίων των εν λόγω χωρών, τα οποία περιλαμβάνουν κεφάλαιο για το REPowerEU και την υπογραφή χρηματοδοτικών συμφωνιών.    

Η προχρηματοδότηση, η οποία καταβάλλεται σε μία ή δύο δόσεις, αντιπροσωπεύει έως και το 20 % των πρόσθετων κονδυλίων που ζητούνται για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου REPowerEU κάθε χώρας. Εάν η προχρηματοδότηση καταβληθεί σε δύο δόσεις, η δεύτερη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός 12 μηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης.   

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια για το REPowerEU διατίθενται εδώ για το Βέλγιο, για την Κροατία εδώ  για την Κύπρο εδώ για τη Φινλανδία εδώ για την Ελλάδα εδώ για την Ιταλία εδώ ια τη Λετονία εδώ για τη Ρουμανία εδώ και για την Ισπανία εδώ

Το Συμβούλιο ενέκρινε και τα 23 κεφάλαια για το REPowerEU που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το REPowerEU και τον σύνδεσμο προς το σύνολο του ΜΑΑ, ανατρέξτε στις ακόλουθες  ερωτήσεις και απαντήσεις