Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια σειρά δράσεων για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τους κινδύνους παραπληροφόρησης, χειραγώγησης της πληροφόρησης και εξωτερικών παρεμβάσεων κατά την περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. 

Σε συνεργασία με την ομάδα ERGA, στην οποία συμμετέχουν οι 27 ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές οπτικοακουστικών υπηρεσιών, η Επιτροπή ξεκίνησε μια κοινή εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τους συναφείς κινδύνους, για την ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης και την παροχή πρακτικών συμβουλών για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Το βίντεο της εκστρατείας θα μεταδοθεί σε όλα τα κράτη μέλη και έως τις αρχές Ιουνίου θα είναι διαθέσιμο και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ 

Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης μια νέα εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, με πρακτικές συμβουλές και προτάσεις που θα τους βοηθήσουν να εξηγήσουν την παραπληροφόρηση και τη χειραγώγηση της πληροφόρησης στους μαθητές και τους νέους, ώστε να τους δώσουν τα εργαλεία να τις αναγνωρίζουν και να τις καταπολεμούν.  

Επιπλέον, μια νέα ιστοσελίδα θα λειτουργεί ως ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε όλους τους πόρους και τις πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.