Η Επιτροπή ξεκινά τη διαδικασία για την κύρωση της συμφωνίας για τη βιοποικιλότητα πέραν των εθνικών δικαιοδοσιών (BBNJ), γνωστή και ως Συνθήκη για την Ανοικτή Θάλασσα. Η ΕΕ συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της παγκόσμιας συμφωνίας, η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία των ωκεανών του πλανήτη. Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν υπέγραψε τη Συνθήκη εξ ονόματος της ΕΕ τον περασμένο μήνα.
 

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείαςκ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Η προστασία της ανοικτής θάλασσας δεν μπορεί να περιμένει, καθώς η θαλάσσια ζωή απειλείται όλο και περισσότερο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Είναι επείγον να κυρώσει η ΕΕ τη Συνθήκη το συντομότερο δυνατόν. Με τη σημερινή πρόταση κάνουμε το πρώτο βήμα. Καλώ τη διεθνή κοινότητα να κάνει το ίδιο.»

 

Για να ολοκληρωθεί η κύρωση της Συνθήκης από την ΕΕ, το Συμβούλιο πρέπει τώρα, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής με ειδική πλειοψηφία. Από την άλλη πλευρά, κάθε κράτος μέλος δεσμεύεται επίσης να κυρώσει τη Συνθήκη σε εθνικό επίπεδο. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να κυρώσουν τη Συνθήκη πριν από την επόμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς τον Ιούνιο του 2025 και να ενθαρρύνουν σθεναρά και άλλες χώρες να κυρώσουν γρήγορα τη Συνθήκη. Η Συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ εφόσον κατατεθούνέγγραφα κύρωσης ή έγκρισης από 60 μέρη.
 

Η Συνθήκη για την Ανοικτή Θάλασσα θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών στην ανοικτή θάλασσα σε παγκόσμιο επίπεδο, προστατεύοντας τους ωκεανούς από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Θα συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και στην επίτευξη του στόχου της προστασίας τουλάχιστον του 30% του πλανήτη έως το 2030.