Σήμερα στις Βρυξέλλες γιορτάζονται τα 20 χρόνια του Erasmus Mundus στο πλαίσιο μιας ειδικής διάσκεψης που φέρνει σε επαφή σπουδαστές και σπουδάστριες, αποφοίτους, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Για τον εορτασμό αυτής της επετείου, ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) δημοσίευσε την μελέτη αντικτύπου με τίτλο «20 χρόνια Erasmus Mundus: Πέραν των συνόρων και των ορίων». Σύμφωνα με τη μελέτη, στα 20 χρόνια εφαρμογής του το Erasmus Mundus βελτίωσε την ποιότητα της εκπαίδευσης και τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Από τότε που ξεκίνησε, σχεδόν 50.000 σπουδαστές και σπουδάστριες από 179 χώρες έχουν συμμετάσχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα Erasmus Mundus, ενώ πάνω από 34.000 σπουδαστές και σπουδάστριες έχουν λάβει υποτροφία από την ΕΕ.
 

Το Erasmus Mundus είναι μια ευρωπαϊκή δράση συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ και στηρίζει τη δημιουργία κοινών διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων υψηλού κύρους, τα οποία σχεδιάζονται και παρέχονται από ομάδες πανεπιστημίων εντός και εκτός της Ευρώπης. Οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ υποτροφίες χορηγούνται στους υποψηφίους με την καλύτερη κατάταξη, καλύπτοντας το πλήρες κόστος της απόκτησης ενός τέτοιου κοινού μεταπτυχιακού (ή περισσότερων μεταπτυχιακών) σε δύο ή περισσότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα Erasmus Mundus συνέβαλε στη δρομολόγηση σημαντικών διακρατικών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, όπως οι συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και το σχέδιο ευρωπαϊκού πτυχίου. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες καθώς και το προσωπικό, για την επιμονή και το πάθος σας που έφεραν το Erasmus Mundus στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Η διάσκεψη αυτή όχι μόνο γιορτάζει δύο δεκαετίες μοναδικών εμπειριών, αλλά θα χαράξει και τη μελλοντική πορεία του Erasmus Mundus στο προσεχές μέλλον.»

 

Κατά τη διάρκεια αυτών των 20 ετών, το Erasmus Mundus συνέβαλε καθοριστικά στην υποστήριξη της διεθνοποίησης και της αναγνώρισης των σπουδών και της κινητικότητας των σπουδαστών, ενώ στην παρούσα φάση συμβάλλει στις προσπάθειες θέσπισης ενός ευρωπαϊκού πτυχίου. Στο πλαίσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού (2021-2027), η ΕΕ επενδύει περίπου 1 δισ. ευρώ στο Erasmus Mundus, εκ των οποίων 153,1 εκατ. ευρώ διατίθενται για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2024. Μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα όσον αφορά τους οργανισμούς και τους σπουδαστές είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Flore Boutier — Τηλ.: + 32 2 296 60 43)