Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet), υποστηριζόμενο από την Επιτροπή, έθεσε σε λειτουργία την πλήρως ενοποιημένη υπηρεσία θαλάσσιων δεδομένων, ενσωματώνοντας όλα τα δεδομένα σε μία ενιαία πύλη. Αυτή η νέα πύλη θα αλλάξει ριζικά το τοπίο για τους χρήστες θαλάσσιων δεδομένων. Θα δώσει τη δυνατότητα σε ερευνητές, διαχειριστές θαλάσσιου περιβάλλοντος, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και πολλούς άλλους να ανακτήσουν εκατοντάδες δεδομένα και προϊόντα δεδομένων της θάλασσας από μία πλατφόρμα, διασυνοριακά και σε επτά θεματικούς τομείς, με δυνατότητα αναζήτησης σε έναν ενιαίο κατάλογο.

 

Η ταχεία πρόσβαση σε αξιόπιστα και ακριβή δεδομένα και πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των απειλών για το θαλάσσιο περιβάλλον, την ανάπτυξη πολιτικών και νομοθεσίας για την προστασία των ευάλωτων περιοχών των ακτών και των ωκεανών μας, την κατανόηση των τάσεων και την πρόβλεψη μελλοντικών αλλαγών.

 

Εδώ και πάνω από μια δεκαετία, περισσότεροι από 120 οργανισμοί που συμμετέχουν στο EMODnet συνεργάζονται για τη συγκέντρωση παρατηρήσεων και θαλάσσιων δεδομένων από διάφορες πηγές, την επεξεργασία τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη δωρεάν διάθεσή τους. Έχει εκτιμηθεί ότι μια τέτοια ολοκληρωμένη υπηρεσία θαλάσσιων δεδομένων επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους και εργασιών, βελτιώνει την ακρίβεια της θαλάσσιας έρευνας και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για καινοτομία και ανάπτυξη.

 

Το ενιαίο σημείο πρόσβασης του δικτύου EMODnet θα αποτελέσει χρήσιμη επιχειρησιακή πλατφόρμα που θα διευκολύνει την επίτευξη των στόχων της αποστολής της ΕΕ για την «Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας έως το 2030» και των ευρύτερων στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Θα συμβάλει επίσης στις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και της Δεκαετίας ωκεανολογίας του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Στις 16 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί δημόσιο διαδικτυακό σεμινάριο, με ανοικτή και δωρεάν εγγραφή για όλους, στο οποίο θα παρουσιαστούν οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες του EMODnet.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο