Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που διήρκεσε από το 2014 έως το 2020 με προϋπολογισμό σχεδόν 80 δισ. ευρώ, συνέβαλε αποφασιστικά στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας και οικονομίας της ΕΕ που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία και έχει ωφελήσει τους Ευρωπαίους πολίτες πολύ περισσότερο απ’ ό,τι θα είχαν επωφεληθεί από αντίστοιχα προγράμματα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Η δυνατότητα ταχείας αντίδρασης στις επιδημικές εξάρσεις του κορονοϊού, του ιού Έμπολα και του ιού Ζίκα και η αποφασιστική συμβολή στην κλιματική επιστήμη αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα του απτού αντικτύπου του προγράμματος «Ορίζων 2020». Κάθε ευρώ σε κόστος που συνδέεται με το πρόγραμμα θα αποφέρει τελικά πέντε ευρώ σε οφέλη για τους πολίτες της ΕΕ έως το 2040, πράγμα που αποδεικνύει την καλή σχέση κόστους/οφέλους των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» που δημοσιεύτηκε χθες.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα δήλωσε χθες σχετικά: «Οι μακροχρόνιες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία παρέχουν καλή σχέση κόστους/οφέλους για την κοινωνία. Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο ενός πιο πράσινου και πιο έξυπνου μέλλοντος, καθώς και βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής κυριαρχίας της ΕΕ. Τοπρόγραμμα “Ορίζων 2020” κατέστησε δυνατές καίριες επιστημονικές ανακαλύψεις με απτό αντίκτυπο στη ζωή μας, από την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού έως την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ενώ είχε ως αποτέλεσμα και ρηξικέλευθες καινοτομίες που ωφέλησαν τις επιχειρήσεις μας και την κοινωνία γενικότερα. Τα πορίσματα αυτής της τελικής αξιολόγησης θα αποτελέσουν τον οδηγό μας για τη βελτίωση του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη” και θα τροφοδοτήσουν τον προβληματισμό σχετικά με το μέλλον των πολιτικών και των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.»

Τα πορίσματα και τα βασικά συμπεράσματα αυτής της τελικής αξιολόγησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» θα συμβάλουν καθοριστικά όχι μόνο στη διαμόρφωση της εν εξελίξει υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», αλλά και στην άσκηση επιρροής στο πλαίσιο της χάραξης πολιτικής για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» θα ενσωματωθούν αποτελεσματικά στα τρέχοντα και στα μελλοντικά προγράμματα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια και τον αντίκτυπό τους για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου