H Επιτροπή δημοσίευσε ανάλυση που εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες της σχετικά με τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια. Η εν λόγω ανάλυση εξετάζει τις επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
 

Με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, η ανάλυση αυτή εντοπίζει διάφορους τύπους βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια: βιοφυσικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, παράγοντες που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία, την οικονομία και την αγορά, τις επιδόσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και πολιτικούς, θεσμικούς, κοινωνικοπολιτιστικούς και δημογραφικούς παράγοντες. Η ανάλυση εξετάζει επίσης βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις καθώς και διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Μέσω ειδικών διαβουλεύσεων συγκεντρώθηκαν απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στην ανάλυση.
 

Η διαθεσιμότητα τροφίμων δεν διακυβεύεται σήμερα στην Ευρώπη. Ωστόσο, η οικονομική προσιτότητα των τροφίμων αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία για όλο και μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος. Η διαθεσιμότητα των τροφίμων, η οικονομική τους προσιτότητα, η χρήση τους και η σταθερότητα δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένες. Ορισμένοι από τους παράγοντες μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνοι για την επισιτιστική ασφάλεια και να εκθέσουν τρωτά σημεία στο σύστημα τροφίμων μας, εάν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα. Η ΕΕ έχει δρομολογήσει πολλές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου, συμπεριληπτικού και ανθεκτικού συστήματος τροφίμων με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και αναγκαία μέσα στήριξης.