Ενόψει της ομιλίας της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης (SOTEU) στις 13 Σεπτεμβρίου 2023, η Επιτροπή δημοσίευσε μια επισκόπηση του έργου και των επιτευγμάτων της κατά το προηγούμενο έτος.

Η εν λόγω ολοκληρωμένη δημοσίευση περιγράφει τις δράσεις της ΕΕ απέναντι στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τις προσπάθειες απεξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, καθώς και την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε άλλες πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής.

Περιγράφει λεπτομερώς τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την ενίσχυση της ευημερίας και της ανθεκτικότητας της ΕΕ μέσω του NextGenerationEU και του RePowerEU, καθώς και για την επιτάχυνση της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την υλοποίηση της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης.

Περιλαμβάνει επίσης μια επισκόπηση της συνεργασίας της ΕΕ με εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο, με ιδιαίτερη αναφορά στο εμπορικό της θεματολόγιο, και επισημαίνει τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την ενίσχυση των πυλώνων της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας.

Όλες οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2023 είναι διαθέσιμες στην ειδική ιστοσελίδα