Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα ένα νέο εργαλείο που παρέχει δεδομένα σχετικά με τις πλημμύρες και συμβάλλει στην εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας. Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, η οποία θεσπίζει μηχανισμούς διαχείρισης των κινδύνων αυτών. Για πρώτη φορά, το εργαλείο αυτό περιλαμβάνει έναν ενιαίο χάρτη περιοχών που διατρέχουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο πλημμύρας, καθώς και μια πύλη πρόσβασης σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, παρέχοντας έτσι στους φορείς λήψης αποφάσεων μια επισκόπηση των δεδομένων που χρειάζονται για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Το διαδικτυακό εργαλείο απεικόνισης δείχνει ότι πάνω από 14.000 περιοχές στην ΕΕ διατρέχουν υψηλό κίνδυνο πλημμύρας.  

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος των πρόσφατων πλημμυρών στη Σλοβενία και την Ελλάδα ήταν καταστροφικό. Δυστυχώς, αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι όλο και πιο συχνά στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο και άρα πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα και να προσαρμοστούμε σε αυτά. Για να μετριάσουμε αποτελεσματικά τους κλιματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, χρειαζόμαστε αξιόπιστες πληροφορίες. Τα νέα μας εργαλεία θα βοηθήσουν τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους επαγγελματίες να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους πλημμύρας στις αποφάσεις τους.»

Τα δεδομένα σχετικά με τους κινδύνους πλημμύρας παρέχονται από τα κράτη μέλη με την υποστήριξη της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Τα κοινά δεδομένα περιλαμβάνουν προκαταρκτικές εκτιμήσεις των κινδύνων πλημμύρας από τα κράτη μέλη, χάρτες που απεικονίζουν τους κινδύνους πλημμύρας, καθώς και σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Οι πλημμύρες αποτελούν τις πιο διαδεδομένες και δαπανηρές φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη. Είναι όλο και συχνότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής και έχουν καταστροφικές επιπτώσεις, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και τη βιοποικιλότητα και προκαλώντας σοβαρές οικονομικές ζημίες. Κατά τις επόμενες δεκαετίες, ο κίνδυνος πλημμυρών στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί, όπως και οι συναφείς οικονομικές ζημίες. Η καλύτερη ενημέρωση και η ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο και, μέσω κατάλληλων μέτρων, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και της φύσης σε ακραία καιρικά φαινόμενα.