Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Μπορείς να κάνεις τη διαφορά!

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συζήτηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την κατάργηση των πειραμάτων σε ζώα (animal testing),  στο πλαίσιο της δημόσιας ακρόασης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Save Cruelty-Free Cosmetics».

Ένα εκατομμύριο υπογραφές στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στέλνουν ηχηρό μήνυμα στους συννομοθέτες της ΕΕ για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής φιλοδοξίας

Στην ΕΕ ένα στα τρία είδη μελισσών, πεταλούδων και συρφίδων σημειώνει μείωση, ενώ το 80 % των ειδών καλλιεργειών και άγριων ανθοφόρων φυτών εξαρτώνται από την επικονίαση των ζώων. Οι μισές γεωργικές εκτάσεις στην ΕΕ διατρέχουν ήδη τον κίνδυνο να εμφανίσουν έλλειμμα επικονίασης. Η απειλή για την ύπαρξη επικονιαστών αποτελεί απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια και τη ζωή στον πλανήτη.

Μισθολογικό χάσμα των φύλων: το ΕΚ εγκρίνει νέους κανόνες για τη διαφάνεια στις αμοιβές

Υποχρεωτική θα είναι η δημοσιοποίηση στοιχείων από τις εταιρίες στην ΕΕ, ώστε να διευκολύνονται οι συγκρίσεις και να αποκαλύπτονται τυχόν μισθολογικές διαφορές ανάμεσα στα φύλα.

Safety Gate: Οι χημικές ουσίες βρίσκονται στην κορυφή του ετήσιου καταλόγου κινδύνων για την υγεία από μη εδώδιμα προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με το Safety Gate, το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα.

Πρόγραμμα LIFE: Η ΕΕ επενδύει πάνω από 116 εκατ. ευρώ σε στρατηγικά έργα για τη φύση, το περιβάλλον και το κλίμα

Τα έργα θα βοηθήσουν την Ευρώπη να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 και να εφαρμόσει επιτυχώς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ένωση Ασφάλειας: Τίθεται σε λειτουργία το ανανεωμένο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

Το ανανεωμένο SIS θα αποτελέσει τη βάση του πλέον προηγμένου συστήματος διαχείρισης των συνόρων στον κόσμο σε συνδυασμό με το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) και το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδειοδότησης ταξιδιού (ETIAS).

Ωκεάνια βιοποικιλότητα: παγκόσμια συμφωνία για την προστασία και τη βιώσιμη χρήση των πόρων και της βιοποικιλότητας στην ανοικτή θάλασσα

Oλοκληρώθηκαν οι παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της εμβληματικής συνθήκης για την ανοικτή θάλασσα, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των ωκεανών, την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την πρόληψη της απώλειας βιοποικιλότητας.

Μειώνονται τα επίπεδα αρσενικού στα τρόφιμα για την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων και για την καταπολέμηση του καρκίνου

Η Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες για τη μείωση της παρουσίας αρσενικού στα τρόφιμα. Η θέσπιση χαμηλότερων μέγιστων επιπέδων για το αρσενικό αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου όσον αφορά τον περιορισμό ή την εξάλειψη του κινδύνου καρκινογένεσης που συνδέεται με χημικές ουσίες στα τρόφιμα.

Χημικές δοκιμές: Έγκριση νέων μεθόδων δοκιμών που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων

H Επιτροπή ενέκρινε περίπου 100 νέες και επικαιροποιημένες μεθόδους δοκιμών όσον αφοράτις κανονιστικές δοκιμές ασφάλειας των χημικών προϊόντων στο πλαίσιο του REACH, του κανονισμού για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων.

Πώς μπορούμε να κάνουμε μια ευκαιρία για μαθησιακή κινητικότητα πραγματικότητα για όλους;

Η εναρκτήρια συνεδρίαση του πάνελ πραγματοποιείται από την Παρασκευή 3 έως την Κυριακή 5 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις της ολομέλειας θα μεταδίδονται μέσω web το απόγευμα της Παρασκευής και το πρωί της Κυριακής.

Ποια η σημασία των νέων κανόνων της ΕΕ για την πολιτική διαφήμιση

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στη διαδικτυακή πολιτική διαφήμιση που θα μπορούσαν, χωρίς την κατάλληλη ρύθμιση, να βλάψουν τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών.

Αποστολή της ΕΕ για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας: 20 νέα έργα θα λάβουν περισσότερα από 117 εκατ. ευρώ

Πάνω από 117 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 20 πολυεθνικά έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για να συμβάλουν στην αποστολή της ΕΕ για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας.

Η Επιτροπή προτείνει στόχο μηδενικών εκπομπών για τα νέα αστικά λεωφορεία έως το 2030 και μείωση εκπομπών κατά 90 % για τα νέα φορτηγά έως το 2040

Η Επιτροπή προτείνει τη σταδιακή εφαρμογή αυστηρότερων προτύπων εκπομπών CO2 για σχεδόν όλα τα νέα βαρέα οχήματα με πιστοποιημένες εκπομπές CO2, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019

Συνέχεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης: Ομάδα Πολιτών διατυπώνει 23 συστάσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην ΕΕ

Η μείωση των αποβλήτων, και ιδίως της σπατάλης τροφίμων, αποτελεί αντικείμενο νομοθετικής πρότασης που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023.

Η ΕΕ πρωτοπορεί στην κβαντική έρευνα χάρη στην εμβληματική της πρωτοβουλία για τις κβαντικές τεχνολογίες

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής στηρίχθηκαν 24 έργα σε 31 ευρωπαϊκές χώρες στους τομείς των κβαντικών επικοινωνιών, της υπολογιστικής, της προσομοίωσης, της ανίχνευσης και της μετρολογίας, καθώς και της βασικής κβαντικής επιστήμης.

Σήμα κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου και νομικό καθεστώς για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια: 10 σχέδια Erasmus+ για την υλοποίησή τους

Το σήμα ευρωπαϊκού πτυχίου αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, και έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει την κινητικότητα και τη συνεργασία των φοιτητών.

Νέα δίοδος μετάβασης για τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης της χημικής βιομηχανίας

H Επιτροπή δημοσίευσε δίοδο μετάβασης για τη χημική βιομηχανία, με την οποία παρουσίασε ένα κοινό σχέδιο που καταρτίστηκε με βασικούς εκπροσώπους της χημικής βιομηχανίας, ΜΚΟ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

ReSet the Trend: προώθηση της κυκλικής και βιώσιμης μόδας στην Ευρώπη

Με τη στρατηγική αυτή, η Επιτροπή έχει ως στόχο να καταστήσει βιώσιμες και κυκλικές την παραγωγή και την κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έως το 2030 και να τις απαλλάξει από τις επιβλαβείς ουσίες.

Η Google δεσμεύεται να παρέχει στους καταναλωτές σαφέστερες και περισσότερες πληροφορίες

Η Google συμφώνησε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που είχαν τεθεί από τις αρχές και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο Google Store, στο Google Play Store, στην Google Hotels και στην Google Flights, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές.

Παρουσίαση της επιτυχημένης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με τίτλο «Save Cruelty Free Cosmetics» στην Επιτροπή

Η πρωτοβουλία «Save Cruelty Free Cosmetics — Commit to a Europe without Animal Testing» (Ναι στα καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα — Δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές σε ζώα) έγινε χθες η ένατη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ).

Η ενιαία διαδικτυακή πύλη για τα θαλάσσια δεδομένα τίθεται σε λειτουργία

Η ταχεία πρόσβαση σε αξιόπιστα και ακριβή δεδομένα και πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των απειλών για το θαλάσσιο περιβάλλον, την ανάπτυξη πολιτικών και νομοθεσίας για την προστασία των ευάλωτων περιοχών των ακτών και των ωκεανών μας, την κατανόηση των τάσεων και την πρόβλεψη μελλοντικών αλλαγών.

Επισιτιστική ασφάλεια και ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων: η Επιτροπή ενισχύει τη δράση της για τους επικονιαστές

Η Επιτροπή παρουσιάζει τη «Νέα συμφωνία για τους επικονιαστέςΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEL•••», με στόχο την αντιμετώπιση της ανησυχητικής μείωσης των άγριων εντόμων-επικονιαστών στην Ευρώπη.

27/01 Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος - «Θυμόμαστε το παρελθόν, διαμορφώνουμε το μέλλον»

Η 27η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, της μελανότερης ίσως σελίδας στην Ιστορία της Ευρώπης του 20ου αιώνα.

Μετά από την παρέμβαση της ΕΕ, οι εταιρείες πιστωτικών καρτών δεσμεύονται να διασφαλίσουν την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να αποφεύγονται κρυφές χρεώσεις

Στόχος των δεσμεύσεων είναι οι έμποροι να παρέχουν στους καταναλωτές σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές προτού οι καταναλωτές υπογράψουν συνδρομές.

rescEU: Η Επιτροπή δημιουργεί στη Φινλανδία το πρώτο της στρατηγικό απόθεμα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Το στρατηγικό απόθεμα εντάσσεται στην προσέγγιση της δημιουργίας, σε επίπεδο ΕΕ, ενός αποθέματος ιατρικών αντιμέτρων για καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Η εν λόγω προσέγγιση θεσπίστηκε στο πλαίσιο του ενισχυμένου Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και εξελίχθηκε περαιτέρω με την Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA).

Τίθενται σε ισχύ νέοι ισχυρότεροι κανόνες για την κυβερνοανθεκτικότητα και τη φυσική ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων και δικτύων

Θα τεθούν σε ισχύ δύο βασικές οδηγίες για τις κρίσιμες και τις ψηφιακές υποδομές, οι οποίες θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της ΕΕ έναντι των διαδικτυακών και μη διαδικτυακών απειλών, οι οποίες εκτείνονται από τις κυβερνοεπιθέσεις έως το έγκλημα, τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή τις φυσικές καταστροφές.

Μηδενική ρύπανση: Σε πλήρη εφαρμογή οι νέες απαιτήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της πρόσβασης σε αυτό

Η νέα οδηγία αντιμετωπίζει τις διαρροές νερού, καθώς σήμερα, κατά μέσο όρο, το 23% των επεξεργασμένων υδάτων στην ΕΕ χάνεται κατά τη διανομή.

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την απαγόρευση της πρακτικής της αφαίρεσης πτερυγίων καρχαρία παρουσιάζεται στην Επιτροπή

Η πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομικά μέτρα για τον τερματισμό του εμπορίου πτερυγίων καρχαρία στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, της εξαγωγής και της διαμετακόμισης πτερυγίων εκτός εάν παραμένουν σε φυσική συνοχή με το σώμα του ζώου.

Περίοδοι πρακτικής άσκησης: Η αξιολόγηση της Επιτροπής αναλύει τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας

Το 85 % των ασκούμενων που συμμετείχαν στην έρευνα για την αξιολόγηση ανέφεραν ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης τους έδωσαν τη δυνατότητα να μάθουν πράγματα πολύ χρήσιμα για την επαγγελματική τους πορεία.

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Ανάλυση των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ και παγκοσμίως

H Επιτροπή δημοσίευσε ανάλυση που εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες της σχετικά με τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια. Η εν λόγω ανάλυση εξετάζει τις επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.