Την Τρίτη 4 Απριλίου το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας, το Perrotis College, η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, διοργάνωσαν την  τελική εθνική εκδήλωση Nerdvet, στο Διεθνές κέντρο ψηφιακού και μετασχηματισμού και ψηφιακών δεξιοτήτων Cisco στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ), του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Peace Journalism Laboratories (PJL) και της Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων-Επιστημόνων Πληροφόρησης.

Οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Digital Masterclass το οποίο υπογράμμισε τη βαρύτητα των ψηφιακών δεξιοτήτων και του γραμματισμού, εστιάζοντας στον ρόλο των εκπαιδευτικών και βιβλιοθηκονόμων.