Το Enterprise Europe Network (EEN) βοηθά τις επιχειρήσεις να καινοτομούν και να αναπτύσσονται σε διεθνή κλίμακα. Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης παγκοσμίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με διεθνείς φιλοδοξίες.

Το δίκτυο δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο. Συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από οργανισμούς-μέλη που φημίζονται για την αριστεία τους στην υποστήριξη επιχειρήσεων.

 

Στους οργανισμούς-μέλη του δικτύου συγκαταλέγονται:

 

  • εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια
  • οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης
  • πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα
  • οργανισμοί καινοτομίας

Το σημείο επαφής του δικτύου με στη Θεσσαλονίκη:

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΒΕ). Ο ΣΒΕ από την ίδρυσή του, δραστηριοποιείται ενεργά στην προσπάθειά του να προωθήσει όχι μόνο τη βιομηχανική ανάπτυξη, αλλά και την οικονομική και κοινωνική πρόοδο στην Ελλάδα. Προτείνει και συμβάλλει σε δράσεις που αποσκοπούν στην εδραίωση και προώθηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, καθώς και στην προώθηση της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Οι κύριοι στόχοι της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΣΒΒΕ βασίζονται, εδώ και πολλά χρόνια, στη συνολική περιφερειακή ανάπτυξη και εξέλιξη, καθώς και στη βιομηχανική ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανιών και στις οικονομικές συνεργασίες των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας.

Όλα αυτά τα χρόνια, ο ΣΒΒΕ εργάστηκε αδιάκοπα για την επίτευξη αυτών των στόχων και θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη μεγιστοποίηση και τη διοχέτευση των ωφελειών αυτών των δραστηριοτήτων όχι μόνο προς τη βιομηχανική ανάπτυξη αλλά, σε γενικότερο επίπεδο, προς την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της Ελλάδας.

Μέλη του Συνδέσμου είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις και βιομηχανικοί οργανισμοί.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πλατεία Μοριχόβου 1Θεσσαλονίκη 546-25 Ελλάδα

Email: info@sbe.org.gr

Τηλέφωνο: +30 2310 539817

Ιστοσελίδα:  https://sbe.org.gr

ΙΔΡYΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και υποστήριξη των ΜΜΕ και των ερευνητικών ιδρυμάτων σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, ερευνητικής συνεργασίας, διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, καθώς και αξιοποίησης και ενσωμάτωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πλατεία Μοριχόβου 1 Θεσσαλονίκη 546-25 Ελλάδα
Email: praxi@praxinetwork.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 552791
Ιστοσελίδα: https://praxinetwork.gr/en