Το NextGenerationEU είναι κάτι παραπάνω από ένα σχέδιο ανάκαμψης — είναι μια μοναδική ευκαιρία να βγούμε ισχυρότεροι από την πανδημία, να μετασχηματίσουμε τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας και να σχεδιάσουμε μια Ευρώπη που λειτουργεί για όλους. 

Έχουμε στα χέρια μας τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε. Έχουμε ένα όραμα, έχουμε ένα σχέδιο και συμφωνήσαμε να επενδύσουμε από κοινού 806,9 δισ. ευρώ. 

Μάθετε πώς η ΕΕ κάνει την Ευρώπη πιο υγιή, πιο πράσινη και πιο ψηφιακή, καθώς και πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στην αλλαγή. Καθώς η χρηματοδότηση του NextGenerationEU καθίσταται διαθέσιμη και τα έργα ξεκινούν, θα βρείτε εδώ πραγματικά παραδείγματα της θετικής αλλαγής που επιφέρουν σε εσάς και σε άλλους στην περιοχή σας. 

Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουμε δράση και να κάνουμε την Ευρώπη πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική. 

Κύρια στοιχεία της δέσμης μέτρων: 

  • Έρευνα και καινοτομία, μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 

  • Δίκαιη κλιματική και ψηφιακή μετάβαση, μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» 

  • Ετοιμότητα, ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, του προγράμματος rescEU, και ενός νέου προγράμματος για την υγεία, του EU4Health 

  • Εκσυγχρονισμός παραδοσιακών πολιτικών όπως η πολιτική συνοχής και η κοινή γεωργική πολιτική, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή τους στις προτεραιότητες της Ένωσης 

  • Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με απορρόφηση του 30% των κονδυλίων της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό που έχει προβλεφθεί ποτέ στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 

  • Προστασία της βιοποικιλότητας και ισότητα των φύλων