Το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, που αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος — πιο πράσινου, πιο περιεκτικού και ψηφιακού. Με πολλές ευκαιρίες για να μάθεις, να μοιραστείς το όραμά σου, να γνωρίσεις ανθρώπους και να συμμετάσχεις σε δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας είναι η στιγμή να προχωρήσουμε με εμπιστοσύνη και ελπίδα στη νέα εποχή μετά την πανδημία. Μάθε τι μπορεί να σου προσφέρει το Έτος μπαίνοντας στον λογαριασμό #EYY2022 ! 

Η ΕΕ επιθυμεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη των δραστηριοτήτων εθελοντισμού μέσω δραστηριοτήτων ενημέρωσης, καθοδήγησης και προβολής, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. 

Οι νέοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες και τεκμηριωμένες πληροφορίες ώστε να κάνουν συνειδητές επιλογές όσον αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Επίσης, οι υπουργοίενέκριναν συμπεράσματασχετικά με την ενίσχυση της δέσμευσης των νέων, ως παραγόντων αλλαγής, υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα εδώ: https://youth.europa.eu/year-of-youth_el#eyp-eyy-eu-policies