Στις 17 Μαρτίου, στο Θέατρο του Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας διεξήγαγε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,.

Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου, η προώθηση της ισότητας και η υποστήριξη των γυναικών.

Τα εργαστήρια αφορούσαν:

α) Τη δυναμική συνεδρία για την ενδυνάμωση των γυναικών.

β) Τις δεξιότητες συνηγορίας για γυναίκες.

 γ) Τη συνεδρία  για τις "Γυναίκες στην κορυφή""