Στις 8 Σεπτεμβρίου το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας οργάνωσε με την υποστήριξη του Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα συζήτηση σε σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Ευρωπαϊκό Νομοσχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη (𝙀𝙐 𝘼𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙡𝙡𝙞𝙜𝙚𝙣𝙘𝙚 𝘼𝙘𝙩). Η ενότητα αυτή αποτέλεσε μέρος του ευρύτερου προγράμματος της συνάντησης “𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙖𝙣𝙨 𝙂𝙤 𝘿𝙞𝙜𝙞𝙩𝙖𝙡” από τους EU Changemakers στη Θεσσαλονίκη, την οποία φιλοξένησε το Perrotis College, φορέας υποδοχής του Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας και μέλος της ομάδας EU Changemakers.

Κύριοι ομιλητές της ενότητας ήταν η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (STOA) Eva Kaili, και ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, οι οποίοι συνομίλησαν με τους συμμετέχοντες και απάντησαν σε ερωτήσεις τους.

Η τριήμερη συνάντηση συγκέντρωσε περισσότερους από 73 νέους από 13 Ευρωπαϊκά κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίοι αντάλλαξαν ιδέες και πρότειναν τροποποιήσεις για το ευρωπαϊκό νομοσχέδιο ώστε να είναι περισσότερο διαφανές και συμπεριληπτικό.

https://www.ceps.eu/.../AI-Presentation-CEPS-Webinar-L...?

Οι προτάσεις που προέκυχαν από τις εργασίες της συνάντησης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στη συνέχεια με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εργάζονται σε επιτροπές σε σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη.