Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής στις 2 Ιουνίου 2022 .

Οι ντόπιοι ελαιοκαλλιεργητές ενημερώθηκαν για τις μεθόδους βελτίωσης της παραγωγικότητας, την εξασφάλιση σταθερής προμήθειας προσιτού ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών·  για το πώς η Κοινή Αγροτική Πολιτική προστατεύει τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας συντόνισε την συζήτηση.