Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στους Κήπους του Πασά  στις 5 Ιουνίου 2022.

Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το πρόγραμμα LIFE, τη στρατηγική της ΕΕ και την Κυκλική Οικονομία . Το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσε εργαστήρια και παιχνίδια για τους επισκέπτες και διέδωσε τις δημοσιεύσεις της ΕΕ σχετικά με το περιβάλλον.