Το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Perrotis College και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργάνωσε το τέταρτο Θερινό Σχολείο Κυκλικής Βιοοικονομίας & Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 7 Σεπτεμβρίου 2022.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν απόφοιτοι φοιτητές, ακαδημαϊκοί καθηγητές και νέοι ερευνητές από πολλές χώρες της ΕΕ.

Στόχος ήταν η εξοικείωση των μαθητών με τις σύγχρονες τάσεις της Κυκλικής Βιοοικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης .