Την Πέμπτη 17/2/2022 το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσε μια  εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση των νέων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που τους αφορούν. Οι νέοι ενημερώθηκαν για την ευρωπαϊκή πύλη για τη νεολαία και την ευρωπαϊκή κάρτα νεολαίας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Κέντρο διένειμε κάρτες σε 80 νέους που παρακολούθησαν την εκδήλωση και τους ενημέρωσε για τα οφέλη της κάρτας σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και προϊόντα στην Ελλάδα και σε άλλες 35 ευρωπαϊκές χώρες.