Αυτό το δυναμικό εργαστήριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας διοργανώθηκε στις 18 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του Perrotis College. Ο στόχος του ργαστηρίου ήταν να εκπαιδεύσει τους νέους στις δεξιότητες που απαιτούνται για να αναπτυχθούν και να μετατραπούν σε οραματιστές επιχειρηματίες, επαγγελματίες και ηγέτες καθώς και σε ενεργοί πολίτες.